Extra info

Achtergrondinformatie

vraagteken

Terminologie

WordPress

WordPress is vrije weblog-software, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) wordt gepubliceerd. WordPress is ontwikkeld door Matthew Mullenweg, maar het wordt door een flinke groep ontwikkelaars ondersteund. WordPress is het meest gebruikte contentmanagementsysteem.

WordPress maakt gebruik van de programmeertaal PHP. Alle content wordt opgeslagen in een MySQL-database. Per WordPress-installatie is één weblog te beheren. Voor een meervoudige installatie is WordPress Multi User (WPMU) beschikbaar. WordPress is een contentmanagementsysteem (CMS) waardoor de gebruiker op een relatief eenvoudige wijze de inhoud (content) kan wijzigen en/of aanvullen zonder dat daar technische kennis voor vereist is.

FileMaker

FileMaker (of FileMaker Pro) is een multiplatform relationele databaseapplicatie, die zowel stand-alone als client-server gebruikt kan worden. Het programma wordt sinds 1992 op de markt gebracht door een dochterbedrijf van Apple Inc., eerst genaamd Claris, later FileMaker Inc., voor zowel Mac OS als Windows. Lees meer op de FileMaker – pagina.

JavaScript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Het script wordt door middel van HTML overgebracht in de webbrowser en wordt hierin uitgevoerd.

De syntaxis van JavaScript vertoont overeenkomsten met de programmeertaal Java, maar dit is voornamelijk het gevolg van de gemeenschappelijke afkomst van de programmeertaal C. Omdat beide talen het meest zichtbaar zijn op en rond de browser, maar vooral door de naamgeving, worden ze vaak met elkaar verward. De gelijkenis houdt daar echter op, want JavaScript heeft inhoudelijk meer gemeen met functionele programmeertalen, het biedt prototype-gebaseerde overerving en niet, zoals Java en de meeste objectgeoriënteerde talen, klasse-gebaseerde overerving.

HTML

HTML is een afkorting van Hyper Text Markup Language. Zoals de term al zegt is het een “opmaak taal”, d.w.z. het vertelt je browser d.m.v. HTML tags hoe de pagina weergegeven moet worden op het scherm. HTML is geen programmeertaal zoals vaak gedacht wordt.

CSS

Met CSS kun je bepalen hoe een pagina wordt weergegeven in een browser. De styling die je met CSS kunt bereiken, zijn in HTML niet mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat bepaalde elementen in HTML een bepaalde afstand van de zijkant af moeten staan.

CSS stelt je in staat om álle stijlelementen van een website in een document onder te brengen. Het grote voordeel hiervan is dat, als je iets wilt veranderen aan het uiterlijk van je website, je dit in slechts één document hoeft te veranderen om dit op alle pagina’s toe te passen.

Als je in HTML de styling zou willen wijzigen, moet je dit in álle pagina’s wijzigen. Doordat je met CSS minder code gebruikt dan met HTML, worden de pagina’s kleiner en daarmee ook sneller. Browsers ondersteunen CSS heel erg goed, zowel mobiele browsers als desktop versies.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie.

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniemgeworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HyperText Markup Language (HTML) en Extensible HyperText Markup Language (XHTML)).

Laravel

Laravel is een open source framework gebaseerd op de MVC structuur, die om de programmeertaal PHP heen is geschreven. Dit framework zorgt ervoor dat een aantal onderdelen van het schrijven van PHP code gemakkelijker wordt gemaakt voor de ontwikkelaars.

MVC staat voor Model, View en Controller. Deze MVC structuur zorgt ervoor dat de data (het model) gescheiden wordt van de logica (de controller) van de applicatie en de views (voorkant) van de applicatie. De basis van de applicatie zijn de controllers. In de controllers worden alle functies van de applicatie afgehandeld zoals bijvoorbeeld het toevoegen, bewerken en inzien van klanten. Elke actie die uitgevoerd kan worden, krijgt zijn eigen functie binnen een controller. Als er bijvoorbeeld een pagina wordt geopend, dan wordt een betreffende controller functie aangesproken. In deze controller wordt de data dan opgehaald, verwerkt en vervolgens getoond in de view aan de gebruiker.

Bootstrap

Bootstrap is een verzameling hulpmiddelen voor het maken van websites en webtoepassingen. Het is gratis en open source. Het bevat sjablonen gebaseerd op HTML en CSS voor typografie, formulieren, knoppen, navigatie en andere interfaceonderdelen. Het bevat ook JavaScript-extensies. Het Bootstrap-framework is bedoeld om webontwikkeling te vereenvoudigen.